Com que durant els primers anys de festes no hi havia Associació de Veïns, es va constituir un president de les festes. Aquesta figura es va mantenir durant els anys vuitanta malgrat, a partir de finals del 1983, ja hi havia president de l’associació. Aquests van ser:

  • 1982-1983 Salvador Navarro i Cardona
  • 1984 Joan Talló i Castellet
  • 1985 Jordi Roset i Torres
  • 1986 Ramon Palau
  • 1987 Antoni Torrens i Plaja
  • 1988 Josep Maria Sarrau