L’Associació de Veïns està estructurada en comissions de treball.

Cada comissió té un coordinador i aquests formen part de la junta.

  • President: Jaume Rosset i Llobet
  • Vicepresidenta: Conxita Sal·lari i Fonseca
  • Secretària: Margarida Redó i Dalmau
  • Tresorer: Marc Vallet i Xicoy
  • Vocals: Joan Lluch i Puig, Maria González i Vigués, Xavier Vilanova i Royo, Carme Centelles i Figueras, Adela Xirau i Serra, Luci Morera i Domínguez, Mercè Puig, Sílvia Bartés Stadler, Ramon Vilalta i Serracanta