Després de la seva fusió amb Terrassa, l’any 1904, l’expoble (i, des d’aleshores, barri de Terrassa) va conservar les seves festes i tradicions.

Tot i que amb certs alts i baixos, i amb alguns períodes en què es va deixar de fer, la Festa Major de Sant Pere va mantenir unes característiques que sempre l’han diferenciat de les dels altres barris de Terrassa.

El creixement del barri cap a la part nord (sobretot des del 1928, quan es va inaugurar el Mercat del Triomf) va comportar, progressivament, el desplaçament de l’activitat comercial i el pes demogràfic cap a la part nova del barri.

Quan, en acabar la dictadura, els barris es plantejaren la recuperació de les festes majors, al barri de Sant Pere aquest procés es va capitanejar des de la part nova. El model de festa era molt allunyat del que els santperencs de la part vella sentien com a seu i proper.

Per aquest motiu, l’any 1980, els veïns que habitaven a la part més antiga van decidir organitzar la seva pròpia Festa Major i recuperar els actes que els eren més propis.

L’envergadura que van anar agafant les festes i, sobretot, la celebració del Casament Vuitcentista, així com els diferents problemes socials i urbanístics de les dues parts del barri van dur a la necessitat de crear, el 18 de novembre de 1983, una Associació pròpia.

Com que ja existia el barri de Sant Pere, i es volia aprofitar per fer visible la singularitat d’aquesta zona de Terrassa i recordar els seus orígens, es va triar el nom d’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere.

Els socis fundadors van ser:

  • Antoni Torrens i Plaja
  • Joan Juan i Mestre
  • Joan Talló i Castellet
  • Jaume Rosset i Llobet
  • Jordi Roset i Torres
  • Josep Maria Riera i Roca
  • Salvador Navarro i Cardona