El barri de l’Antic Poble de Sant Pere està ubicat entre el torrents de Monner, el torrent de les Bruixes i la via del tren (actualment soterrada i que discorre pel subsòl del Passeig del Vint-i-dos de Juliol).

Per tant, el barri inclou els següents espais:

 • Passeig del Vint-i-dos de Juliol (banda sud de cases, entre el carrer de Joan Duch i de l’Arquitecte Puig i Cadafalch)
 • Carrer de Bonaventura Castellet
 • Carrer Major de Sant Pere
 • Carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch
 • Plaça de la Font del Comú
 • Carrer de l’Alcalde Parellada
 • Carrer de l’Alcalde Picañol
 • Carrer de Josep Rigol i Fornaguera
 • Carrer de la Rectoria
 • Plaça del Rector Homs
 • Carrer de Joan Duch