Aquesta plaça, també anomenada plaça Major, era el centre neuràlgic del poble de Sant Pere. Tenia dos nivells i estava presidida per dos immensos lledoners.

Davant l’església hi havia una era, on s’hi feien algunes feines del camp, s’hi muntava el mercat i s’hi reunien els veïns. Per davant dels lledoners baixava el camí cap el pont. 

La plaça, a banda de la presència majestuosa de les esglésies (que en aquella època no estaven gens ben conservades), tenia tres cases a mà dreta (les cases que va fer construir el propietari de Can Bogunyà pels seus jornalers) i, a mà esquerra, el mas de Cal Datzira.