Els veïns i veïnes que vulguin posar-se en contacte amb l’Associació ho poden fer a través dels nostre correu o adreçant-se a l’edifici de l’Antic Ajuntament els dimecres de 18.00h. a 20.30h.

antic ajuntament de Sant Pere de Terrassa (foto: Jaume Rosset i Llobet)
antic ajuntament de Sant Pere de Terrassa (foto: Jaume Rosset i Llobet)

Les vies que fa servir l’Associació per comunicar-se amb el veïnat són:

  • reunions i assemblees
  • trameses de fulletons informatius casa per casa
  • cartellera a la finestra de l’Associació
  • Facebook de l’Associació

Les trameses de fulletons només s’utilitzen per a informació de màxima transcendència.

La cartellera sol incloure els fulletons, però també inclou informació que pot interessar ciutadans que no són de l’Antic Poble i, per tant, no reben els fulletons (per exemple el resultat dels sorteigs de la Festa Major).

La immediatesa, el baix cost i la interactivitat del Facebook fan que aquest sigui el canal de comunicació que, de mica en mica, ens agradaria utilitzar per a la majoria d’informacions. Per tant, us recomanem que us feu amics de la nostra pàgina i així estareu ben informats.